Посольство України в Республіці Індія

, Київ 09:52

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Індія (за сумісництвом в Народній Республіці Бангладеш, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, Федеративній Демократичній Республіці Непал та Мальдівській Республіці)

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка, в доларах США

Тарифна ставка, в індійських рупіях

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

670

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

4690

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

80

5360

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

3350

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

20

1300

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

10

670

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

670

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

670

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

670

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

50

3350

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

5360

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

1340

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

1340

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

1340

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

1340

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

1340

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

2010

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

150

10050

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

670

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

670

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

5360

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

13400

 

  1. III.    ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

4355

 

дворазової                                                                               

65

4355

 

багаторазової

 

65

4355

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

4355

 

дворазової

65

4355

 

багаторазової

 

65

4355

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

4355

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

1005

2

Видача витребуваного документа

25

1675

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

3350

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

5

335

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

2010

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

90

6030

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

1340

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

10

670

2

Реєстрація шлюбу

40

2680

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

80

5360

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

6700

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

10050

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

2010

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

120

8040

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

16750

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

20

1340

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

60

4020

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

70

4690

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 доларів США/3350 індійських рупій

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 доларів США/26800 індійських  рупій

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 доларів  США/1340 індійських рупій

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

3350

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

 

20

 

40

 

 

 

 

 

1340

 

2680

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

30

 

50

 

 

 

2010

 

3350

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „г”

е)

посвідчення інших довіреностей

40

2680

є)

посвідчення заповітів

30

2010

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

120

8040

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 доларів США/6700 індійських рупій

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

10050

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

2010

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

2680

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

3350

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

10

2680

 

670

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1340

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

2010

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

2010

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1340

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 доларів США/1675 індійських рупій і не більше 200 доларів США/13400 індійських рупій

14

Прийняття на зберігання документа

20 доларів США/1340 індійських рупій

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 доларів США/1005 індійських рупій і не більше 200 доларів США/13400 індійських рупій

16

Вчинення морських протестів

50

3350

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

1005

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

1340

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

3350

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

335

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

40

2680

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов‘язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур‘єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

10050

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3350

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Консульський підрозділ Посольства України в Республіці Індія
Адреса: E-1/8, Васант Віхар, Нью Делі - 110 057, Індія  . Переглянути на мапі
Телефон: 00-9111 2614 5093
Факс: 00-9111 2614 5093, 2614 6043
Ел. пошта: emb_in@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Працює з понеділка по четвер з 9.00 до 19.00 (перерва на обід з 13.00 до 15.00) та у п’ятницю з 9.00 до 13.00 без перерви, за виключенням вихідних та національних українських свят.