Посольство України в Республіці Індія

6, Київ 14:12

Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

З 29 червня 2016 року у Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт»

 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення віз для в‘їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» від 1 червня 2011 року № 567, встановлений порядок видачі віз для в‘їзду в Україну та визначені типи та види віз, терміни їхньої дії та підстави для оформлення.

Типи і види віз, строки їх дій, підстави для оформлення

Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи:

1) транзитна віза (позначається літерою В). Оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати п'яти діб.

Підставами для оформлення транзитної візи є один з таких документів:

- документ, що підтверджує транзитний характер поїздки (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);
- документ, що підтверджує транзитний характер перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом держави перебування;

2) короткострокова віза (позначається літерою C). Оформляється іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п'ять років.

Підставою для оформлення короткострокової візи є один з таких документів:

- запрошення встановленого зразка фізичної чи юридичної особи, оформлене територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України;

- запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, підприємства або організації;

- договір на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

- посвідчення закордонного українця або його особиста заява, до якої додаються результати співбесіди з представником дипломатичного представництва або консульської установи України та документи чи свідчення, що підтверджують українське етнічне походження або походження з України іноземця чи особи без громадянства, а подружжя закордонного українця та його діти у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України подають заяву та документ про підтвердження родинних відносин;

- документ, що підтверджує туристичний характер поїздки згідно із Законом України "Про туризм";

- запрошення лікувального закладу України;

- документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України в іноземній валюті на суму не менш як 50 тис. доларів США;

- підтвердження Мінсоцполітики про в'їзд іноземця чи особи без громадянства з метою надання гуманітарної допомоги або провадження благодійної діяльності;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;

- звернення керівника іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в'їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків;

- звернення органів державної влади іноземних держав або міжнародних організацій;

- письмове розпорядження керівника дипломатичного представництва або консульської установи України про оформлення візи з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики;

3) довгострокова віза (позначається літерою Д). Видається іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється дипломатичним представництвом або консульською установою України як разова на 45 днів, якщо інше не передбачено законодавством.

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з таких документів:

- засвідчена в установленому порядку копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого державною службою зайнятості. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

- копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України;

- дозвіл МЗС на оформлення візи членам сім'ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

- оригінал запрошення на навчання (стажування) встановленого зразка, виданий вищим навчальним закладом та зареєстрований в установленому МОН порядку;

- запрошення державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;

- запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

- запрошення представництва іноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, що погоджене з Мінекономрозвитку;

- запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку;

- звернення іноземного засобу масової інформації, що погоджене з Держкомтелерадіо;

- звернення органів влади іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в'їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків, і членам їх сімей;

- запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства в'їжджає в Україну, або волонтерської організації, зареєстрованої в Україні в установленому порядку;

- документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право");

- документ, що підтверджує належність до членів сім'ї іноземця чи особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа встановленого зразка, що підтверджує наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні;

- інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого іноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну та перебувати на її території.

Загальний строк перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на підставі транзитної або короткострокової візи не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.

У разі потреби працівник уповноваженого органу може запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати додаткові документи, що уточнюють мету поїздки, зокрема:

- документи, що підтверджують бронювання або оплату житла, оплату харчування в Україні;
- гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця чи особи без громадянства в Україні та виїздом з її території;
- інші документи, що свідчать про наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні і повернення до держави походження або транзитного проїзду через територію України до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України;
- документи, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи (проїзні квитки, виписка з банківського рахунка, довідка з місця роботи, наявність нерухомості, родинних відносин тощо).

Іноземці та особи без громадянства подають звернення про оформлення короткострокової візи не раніше ніж за три місяці до початку запланованої поїздки.

Строк оформлення візи становить 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

Термінове оформлення візи (до 15 календарних днів) здійснюється за бажанням іноземця та особи без громадянства та за рішенням консульської посадової особи. У таких випадках консульський збір сплачується у подвійному розмірі. 

Іноземець та особа без громадянства подають належним чином заповнену та підписану візову анкету. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства, подають окрему візову анкету. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника.

Паспортний документ апліканта повинен відповідати таким вимогам:

- бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України. У разі подання відповідного обґрунтування зазначена вимога може не застосовуватися;
- містити не менш як дві вільні сторінки;
- бути виданим не більш як 10 років тому.

Уповноважений орган проводить перевірку таких документів:

- візової анкети, поданої у встановлений законодавством України строк;
- дійсного паспортного документа;
- двох фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри;
- документа, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

У разі розгляду звернення про оформлення візи неповнолітнім особам додатково перевіряється наявність згоди одного з батьків або законного представника, інших необхідних документів для самостійного виїзду таких осіб за кордон чи їх виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника.

У разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без громадянства можуть подати повторне звернення про оформлення візи відповідно до положень чинного законодавства України.

ДО УВАГИ АПЛІКАНТІВ

1. Аплікантам необхідно попередньо записатись на подачу документів для оформлення віз через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

2. Всі документи для отримання візи подаються з 10.00 до 13.00. години з понеділка по п'ятницю.

3. Оплата консульського збору за оформлення візи для в‘їзду в Україну здійснюється на підставі платіжного направлення, виданого консульською посадовою особою Посольства із зазначенням суми консульського збору, виходячи з діючих на момент оформлення візи тарифів консульського збору, затверджених у встановленому порядку.

4. Оригінал та копія банківського платіжного доручення разом з платіжним направленням, виданим консулом до оплати суми консульського збору в банку, надаються аплікантом в день отримання документів, поданих до Посольства для оформлення візи для в‘їзду в Україну.

5. Видача документів здійснюється з понеділка по четвер з 16.00 до 18.00  та в п’ятницю з 12.00 до 13.00.

6. Термін оформлення візи у звичайному порядку становить 15 календарних днів. У разі необхідності проведення подальшої перевірки документів, поданих для оформлення візи, строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів.

7. Оформлення візи у терміновому порядку здійснюється впродовж 2 робочих днів з дати подачі документів та консульський збір при цьому справляється у подвійному розмірі.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземців та осіб без громадянства у разі наявності можливості.

8. Аплікаційна форма для оформлення візи не повинна містити жодних виправлень стосовно імені, паспортних даних апліканта, запланованої дати в‘їзду/виїзду з України, кількості в‘їздів в Україну, дати подачі документів та ін.

9. Всі необхідні документи для оформлення візи для в‘їзду в Україну в оригіналі повинні надаватися з однією копією кожного документа (копія аплікаційної форми не надається).

10. Аплікант повинен надати копії всіх сторінок свого паспорта, які містять будь-яку інформацію (дійсні або використані візи, відмітки про в‘їзд/виїзд з тієї чи іншої країни та про відмову у видачі візи до будь-якої країни та ін.).

11. ОПЛАТА КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА РАХУНКИ ПОСОЛЬСТВА В БАНКУ «RATNAKAR BANK LIMITED». РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ТАКІ:

НАЗВА РАХУНКУ: EMBASSY OF UKRAINE CONSULAR

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА: 2091172

НОМЕР РАХУНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ В ІНДІЙСЬКИХ РУПІЯХ: 409000315329

НОМЕР РАХУНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ В ДОЛАРАХ США: 409000315310

АДРЕСА БАНКУ:

23, Basant Lok Market

Community Centre

Vasant Vihar

New Delhi 110057


Всі платежі здійснюються на підставі платіжного направлення, яке видається консульською посадовою особою після подачі всіх необхідних документів для вчинення відповідної консульської дії в Посольстві.

Підтвердженням сплати вартості консульської дії аплікантом є оригінал платіжного доручення банку з відміткою про дату здійснення транзакції.

Натисніть для завантаження бланку заяви на отримання візи

Тарифи консульського збору, які справляються посольством України в республіці Індія за оформлення візи


Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

1) дітям до шести років;
2) закордонним українцям за умови пред'явлення посвідчення закордонного українця;
3) особам, що в'їжджають в Україну в службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;
4) співробітникам іноземних дипломатичних представництв і консульських установ в Україні та членам їх сімей;
5) співробітникам міжнародних організацій та їх представництв в Україні, а також членам їх сімей;
6) співробітникам представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних угод користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членам їх сімей;
7) главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та особам, що їх супроводжують, за зверненням Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МЗС України;
8) особам, що виконують функції почесних консулів України;
9) особам, що в'їжджають в Україну з метою надання гуманітарної допомоги або провадження благодійної діяльності у разі відповідного підтвердження Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
10) особам, що в'їжджають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом такого проекту;
11) працівникам рятувальних служб, що в'їжджають в Україну з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення Міністерства з надзвичайних ситуацій України;
12) членам сім'ї осіб, яким надано статус біженця в Україні;
13) представникам військових формувань та установ, що в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;
14) особам, що планують в'їхати на територію України на строк до двох років перед початком проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу або до одного року після його завершення з метою виконання функцій з організації та проведення фінальної частини чемпіонату на підставі виданого органом управління організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні документа, що підтверджує мету поїздки;
15) іншим особам, що в'їжджають з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики або гуманітарних питань, на підставі обґрунтованого подання керівника уповноваженого органу відповідно до Положення про консульський збір України та за погодженням з Міністерством фінансів України.

У РАЗІ ВІДМОВИ В ОФОРМЛЕННІ ВІЗИ КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
В ОФОРМЛЕННІ ВІЗИ ТА ЇЇ СКАСУВАННЯ.

Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
2) необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
3) наявності відомостей про іноземця чи особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну;
4) коли паспортний документ іноземця чи особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
6) встановлення факту порушення іноземцем чи особою без громадянства законодавства під час попереднього перебування в Україні;
7) непідтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети запланованого перебування в Україні;
8) відсутності документів, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;
9) подання іноземцем чи особою без громадянства відповідного звернення.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої відмови. Форма рішення про відмову в оформленні візи визначається МЗС України.

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до керівника уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

У разі надходження звернення іноземця та особи без громадянства з проханням не оформляти їм візи рішення про відмову в оформленні візи оскарженню не підлягає.

Віза може бути скасована уповноваженим органом, який прийняв рішення про її оформлення.


Консульський підрозділ Посольства України в Республіці Індія
Адреса: E-1/8, Васант Віхар, Нью Делі - 110 057, Індія  . Переглянути на мапі
Телефон: 00-9111 2614 5093
Факс: 00-9111 2614 5093, 2614 6043
Ел. пошта: emb_in@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Працює з понеділка по четвер з 9.00 до 19.00 (перерва на обід з 13.00 до 15.00) та у п’ятницю з 9.00 до 13.00 без перерви, за виключенням вихідних та національних українських свят.

 


Перелік консульських дій