Посольство України в Республіці Індія

, Київ 06:17

Науково-технічне співробітництво між Україною та Індією

Перші українсько-індійські науково–технічні проекти започатковані з підписанням 27 березня 1992 р. міжурядової Угоди про співробітництво в галузі науки і техніки (діяла до 2006 р.). Згодом, у 1993 р. було укладено першу міжурядову Програму співробітництва у галузі науки та технологій на період 1993-1996 рр., Національна академія наук України започаткувала Комісію з питань науково-технічного співробітництва (НТС) з Індією.

Українсько-індійське науково-технічне співробітництво здійснюється у рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво (укладено 10.12.2012 р., набула чинності 10.06.2014 р.), Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Індійською національною академією наук (2003 р.), рамкової міжурядової Угоди про співробітництво у галузі використання космічного простору в мирних цілях (2005 р.), Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної енергетики Індії (2012 р.) тощо.

Важливу роль у розвитку відносин між двома країнами у науково-технічній сфері відіграє українсько-індійський Комітет, створений у 2000 році. Всього проведено шість його засідань. На сьогодні пріоритетними галузями для спільних досліджень є: біотехнології та біомедицина, інформаційні та комунікаційні технології, нанотехнології і нові матеріали, енергетика та енергоресурси, фізика високих енергій та астрофізика.

У 2016 р. започатковано діяльність українсько-індійської робочої групи з питань космосу, перше засідання якої відбулося 16 лютого 2016 р. у Києві.

У 2017 р., у рамках співпраці між Міністерством освіти і науки України та Департаментом науки і технологій Індії, реалізовувалося 9 спільних проектів.