Посольство України в Республіці Індія

6, Київ 14:14

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Індією

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Індією

Торговельно-економічні відносини між Україною і Республікою Індія базуються на таких основних документах: Угода про торговельно-економічне співробітництво (27.03.1992 р.); Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал (07.04.1999 р.) тощо.

Динаміка розвитку торгівлі між Україною та Індією у 2012-2016 рр.

(млн. дол. США)

Показники

2012

2013

2014

2015

2016

(січень-листопад)

Товарообіг

3312

2813,2

2472,6

1887,0

2013,6

Експорт

2291

1974,7

1815,8

1444,1

1575,9

Імпорт

1021

838,5

656,7

442,9

437,6

Сальдо

+1270

+ 1136,3

+1159,0

+1001,2

+1138,3

Основні товарні позиції українського експорту до Індії: жири та олії рослинного походження; чорна металургія; реактори ядерні, котли та машини; добрива; продукти неорганічної хімії.

Основні товари індійського імпорту в Україну: фармацевтична продукція; органічні хімічні сполуки; пластмаси та полімерні матеріали; чорні метали та вироби з них; тютюн та промислові замінники тютюну.

Перспективні напрямки двостороннього співробітництва, зокрема в економічній сфері, розглядаються у рамках діяльності Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву, створеної відповідно до міжурядової угоди від 19.04.1994 р. Її останнє, 5-е засідання відбулося 13 листопада 2013 р. у м. Нью-Делі.

Окрім того, здійснюється взаємодія на рівні профільних міністерств і відомств України та Індії у форматі галузевих робочих груп. Так, у 2016 році проведено друге засідання Спільної робочої групи з питань охорони здоров‘я та фармацевтики (21-22 січня, м.Київ), перше засідання Спільної робочої групи з питань співробітництва в космічній сфері (16 лютого, м. Київ), а також третє засідання Спільної робочої групи з питань торговельно-економічного співробітництва (5-6 травня, м. Київ).