Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію у Посольстві України в Республіці Індія
Опубліковано 06 липня 2023 року о 08:01

ДО УВАГИ АПЛІКАНТІВ

З метою покращення послуг для подорожуючих з Республіки Індія до України Посольство України в Республіці Індія започаткувало роботу Візового центру.

Усі апліканти запрошуються для подачі документів до Візового Центру VFS GLOBAL Visa Application Center:

Адреса: Shivaji Stadium Metro Station-Mezzanine Floor, Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place New Delhi-110001, India                      

Робочий час: 09:00 – 16:30 | з понеділка по п'ятницю (прийом та видача паспортів)

Вебсайт: http://www.vfsglobal.com/ukraine/india 

Ел. пошта: [email protected] 

Інфо-лінія: 022 678 660 48


 1. Анкета для оримання візи заповнюється онлайн за допомогою візового порталу http://visa.mfa.gov.ua.
 2. Оплата консульського збору за оформлення візи для в‘їзду в Україну здійснюється на підставі платіжного направлення, виданого консульською посадовою особою Посольства із зазначенням суми консульського збору, виходячи з діючих на момент оформлення візи тарифів консульського збору, затверджених у встановленому порядку.
 3. Оригінал та копія квитанції про оплату консульського збору надаються аплікантом в день подання документів до Візового центру.
Порядок видачі віз для в‘їзду в Україну та визначені типи та види віз, терміни їхньої дії та підстави для оформлення визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в‘їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

ОПЛАТА КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА РАХУНКИ ПОСОЛЬСТВА В БАНКУ «RATNAKAR BANK LIMITED» за наступними реквізитами:

НАЗВА РАХУНКУ: EMBASSY OF UKRAINE CONSULAR

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА: 2091172

НОМЕР РАХУНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ В ІНДІЙСЬКИХ РУПІЯХ: 409000315329

НОМЕР РАХУНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ В ДОЛАРАХ США: 409000315310

АДРЕСА БАНКУ: 23, Basant Lok Market, Community Centre, Vasant Vihar, New Delhi


Типи і види віз, строки їх дій, підстави для оформлення

Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи:

1) транзитна віза (позначається літерою В)

Транзитна віза оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати п’яти діб.

 Підставою для оформлення транзитної візи є один з таких документів:

- документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

- документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

- ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави

2) короткострокова віза (позначається літерою C)

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів. Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та багаторазова, як правило, на шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п’ять років. При цьому строк дії візи не може перевищувати строк дії паспорта.

Підставою для оформлення короткострокової візи є один з таких документів:

- запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

- нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи — громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони — фізичної особи;

- запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

- договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

- посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

- документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

- запрошення закладу охорони здоров’я;

- документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України; - документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

- звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

- звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;

- постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

- підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України. У разі в’їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

3) довгострокова віза (позначається літерою Д)

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється закордонною дипломатичною установою України як багаторазова на 90 днів, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з таких документів:

- засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, — трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

- копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

- документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

- запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

- запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

- запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

- запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

- запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

- звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

- звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

- запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

- документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову;

- документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості— на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

- інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.


Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, уповноваженому органу обов’язково подаються:

1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:

- бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

- містити не менше двох вільних сторінок; строком дії не більше 10 років;

2) заповнена та підписана візова анкета. Візова анкета не повинна містити жодних виправлень стосовно імені, паспортних даних апліканта, запланованої дати в‘їзду/виїзду з України, кількості в‘їздів в Україну тощо. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;

4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність поліса медичного страхування, дійсного на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 884 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3582). У разі розгляду візового клопотання про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

7) копії всіх сторінок свого паспорта, які містять будь-яку інформацію (дійсні або використані візи, відмітки про в‘їзд/виїзд з тієї чи іншої країни та про відмову у видачі візи до будь-якої країни тощо).

У разі розгляду звернення про оформлення візи неповнолітнім особам додатково перевіряється наявність згоди одного з батьків або законного представника, інших необхідних документів для самостійного виїзду таких осіб за кордон чи їх виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника.

У разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без громадянства можуть подати повторне звернення про оформлення візи відповідно до положень чинного законодавства України.


Тарифи консульського збору, які справляються Посольством України в Республіці Індія за оформлення візи


Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

- дітям до шести років;

 - закордонним українцям за умови пред’явлення посвідчення закордонного українця, іншому з подружжя закордонного українця, їх дітям;

- особам, які в’їжджають в Україну у службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;

- співробітникам іноземних дипломатичних представництв і консульських установ в Україні та членам їх сімей;

 - співробітникам міжнародних організацій та їх представництв в Україні, а також членам їх сімей;

 - співробітникам представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членам їх сімей;

 - главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та особам, які їх супроводжують, які в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, МЗС;

 - почесним консулам України, іншому з подружжя почесного консула, їх неповнолітнім дітям;

- особам, які в’їжджають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом такого проекту;

 - працівникам аварійно-рятувальних сил іноземних держав, що в’їжджають в Україну з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення ДСНС;

 - представникам іноземних військових формувань та установ, що в’їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідного державного органу;

- офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованим Центральною виборчою комісією, на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

- іншим особам, які в’їжджають з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.


У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого іноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну та перебувати на її території.

У разі потреби працівник уповноваженого органу може запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати додаткові документи, що уточнюють мету поїздки, а також свідчать про наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення (виписка з банківського рахунка, довідка з місця роботи, наявність нерухомості, родинних відносин тощо).

Іноземці та особи без громадянства подають звернення про оформлення короткострокової візи не раніше ніж за три місяці до початку запланованої поїздки.


Строк оформлення візи у закордонній дипломатичній установі України становить:

 • у терміновому порядку — до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та за рішенням консульської посадової особи у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;
 • у звичайному порядку —  10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

У РАЗІ ВІДМОВИ В ОФОРМЛЕННІ ВІЗИ КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ.


ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ОФОРМЛЕННІ ВІЗИ ТА ЇЇ СКАСУВАННЯ

Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі:

 - загрози національній безпеці або охороні громадського порядку;

 - загрози забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

- наявності відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

 - встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

 - подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

 - відсутності в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

 - відсутності в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

 - відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;
- відсутності документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

- звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої відмови, а у паспортному документі ставиться відмітка про відмову в оформленні візи, дата та підпис уповноваженої особи, що скріплюється печаткою.

У разі відмови в оформленні візи іноземець або особа без громадянства може подати повторне звернення про оформлення візи.

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

 У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.


Переклад документів на українську мову можна зробити у таких фірмах перекладів:

 • 3Ade Translation Services company

Email: [email protected]

Tel.:+91-92-7841-7331

Web: www.3ade.in

 • Lingvopedia Language Solutions PVT.LTD.

Email: [email protected]; [email protected] 

Tel.: +91-81—3034-3332; +91-81-3051-9898

Web: www.lingvopedia.com 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux