Тарифи консульського збору та банківські реквізити Посольства
Опубліковано 13 липня 2023 року о 00:00

Тарифи консульського збору,
що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Республіці Індія
(за сумісництвом у Народній Республіці Бангладеш, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, Непалі та Республіці Мальдіви)


I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

Найменування консульських дій

Тарифна ставка**

 

 

В доларах США

В індійських рупіях 

$1 = ₹85

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

7650

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

3400

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

2550

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

2550

5

Прийняття на консульський облік

20

1700

 

ІI. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ


Найменування консульських дій

Тарифна ставка**


В доларах США

В індійських рупіях 
$1 = ₹85

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

6800

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

12750

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

2550

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

2550

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

2550

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

2550

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

2550

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

6800

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

25500

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

2550

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1700

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1700

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

17000

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

34000

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

Відповідно до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 118), за оформлення віз типу B, C, D закордонною дипломатичною установою України справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України та з урахуванням принципу взаємності.

Для громадян Республіки Індія консульський збір за оформлення віз стягується на основі взаємності.

Консульский збір, що справляється з громадян Республіки Індія за оформлення віз для в'їзду в Україну:


Найменування консульських дій  Тарифна ставка в доларах США
Еквівалент в індійських рупіях 

$1 = ₹85

1

Оформлення транзитної візи (B)*: 

Разової

85

7225

 

дворазової

85

7225

 

багаторазової

85

7225

2

Оформлення короткострокової візи (С)*: 

разової

85

7225

 

Оформлення разової візи типу "С" з діловою метою

130

11050

 

дворазової

130

11050

 

багаторазової (1 рік)

130

11050

 

багаторазової (2 роки і більше)

250

21250

3

Оформлення довгострокової візи (D)*: 

багаторазової

85

7225

 

багаторазової з метою працевлаштування

120

10200

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

** Оформлення у терміновому порядку (до 5 робочих днів) - ставка консульського збору подвоюється

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ


Найменування консульських дій

Тарифна ставка в доларах США Еквівалент в індійських рупіях

$1 = ₹85

1

Витребування документа та його видача

20

1700

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

4250

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

2550

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ


Найменування консульських дій

Тарифна ставка в доларах США Еквівалент в індійських рупіях

$1 = ₹85

1

Легалізація документів для фізичних осіб (за кожний документ)

50

4250

2

Легалізація документів для юридичних осіб (за кожний документ)

100

8500

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ


Найменування консульських дій

Тарифна ставка в доларах США Еквівалент в індійських рупіях 

$1 = ₹85

1

Державна реєстрація шлюбу

100

8500

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

12750

2.2

на підставі рішення суду

160

13600

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

2550

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

8500

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

17000

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

2550

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

4250

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

4250

8

Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10 850

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ


Найменування консульських дій

Тарифна ставка в доларах США Еквівалент в індійських рупіях

$1 = ₹85

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:                                                                        

- дітям, другому з подружжя, батькам;

- іншим особам

 - 1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, але не менше 50 дол. США;

- 5 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

 - 1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, але не менше 4250 рупій;  

 

 - 5 % суми договору, не нижчої дійсної вартості  транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 34000 рупій

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 % суми договору, але не менше 20 дол. США

1 % суми договору, але не менше 1700 рупій

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

4250

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

 

30

60

 

 

 

 

2550

5100

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

30

60

 

 

2550

5100

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4 та 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

2550

1.8

посвідчення заповітів

30

2550

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

8500

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 % суми спадщини, але не менше 100 дол.США

0,5% суми спадщини, але не менше 8500 рупій

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

2550

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

850

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1700

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

3400

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

3400

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

850

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1700

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1700

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

20

1700

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1700

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 2125 рупій і не більше 17000 рупій

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

1275 індійських рупій за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 % суми, що стягується, або 1 % вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 % суми, що стягується, або 1 % вартості майна, яке підлягає витребуванню але не менше 1275 рупій і не більше 17000 рупій

16

Вчинення морських протестів

150

12750

17


Видача дубліката посвідченого закордонною дипустановою України документа

20

1700

18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30 2550


ІX. ІНШІ ДІЇ


Найменування консульських дій Тарифна ставка в доларах США Еквівалент в індійських рупіях

$1 = ₹85

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 150

12750

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

4250

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

2550

Банківські реквізити Посольства України в Республіці Індія для консульських надходжень

В ІНДІЙСЬКИХ РУПІЯХ 


ВАЛЮТА

CURRENCY

INR 

ОДЕРЖУВАЧ

BENEFICIARY

 

Embassy of Ukraine in the Republic of India

C-6/5, Vasant Vihar, 

New Delhi, 110 057, India

НОМЕР РАХУНКУ 

ACCOUNT №  (IBAN)

409000315329

БАНК ОДЕРЖУВАЧА

ACCOUNT WITH INSTITUTION (BENEFICIARY BANK)

 

RBL Bank Limited

Plot no. 23, Community Centre, 

Basant Lok, Vasant Vihar,

New Delhi, 110 057, India

IFSC (used for RTGS, IMPS and NEFT transactions)

RATN0000182

FW OR ABA

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

 

НОМЕР КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ

CORRESPONDENT ACCOUNT

 

БАНК КОРЕСПОНДЕНТ

INTERMEDIARY

 

SWIFT БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

 

BLZ OR SORT CODE

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

 

FW OR ABA

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА


Банківські реквізити Посольства України в Республіці Індія для консульських надходжень

В ДОЛАРАХ США 

 

ВАЛЮТА

CURRENCY

 USD 

ОДЕРЖУВАЧ

BENEFICIARY

Embassy of Ukraine in the Republic of India,   

C-6/5, Vasant Vihar, 

New Delhi, 110 057, India

НОМЕР РАХУНКУ

ACCOUNT №  (IBAN)

409000315310

БАНК ОДЕРЖУВАЧА

ACCOUNT WITH INSTITUTION (BENEFICIARY BANK)

RBL Bank Limited

Plot no.23, Community Centre, 

Basant Lok, Vasant Vihar, 

New Delhi, 110 057, India

SWIFT БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

RATNINBBXXX

BLZ OR SORT CODE ( BSB)

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

 

FW OR ABA БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

 

НОМЕР КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ / CORRESPONDENT ACCOUNT

3582-026450-001  

БАНК КОРЕСПОНДЕНТ

INTERMEDIARY

Standard Chartered Bank, New York, USA

 

SWIFT БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

SCBLUS33

BLZ OR SORT CODE

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

 

FW OR ABA

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux